MID POLY AIRCRAFTS

Shwetank shukla screenshot013
Shwetank shukla screenshot015
Shwetank shukla screenshot014
Shwetank shukla screenshot016
Shwetank shukla screenshot017
Shwetank shukla screenshot011
Shwetank shukla screenshot019
Shwetank shukla screenshot007
Shwetank shukla edf fighter albedom

MId Poly Aircrafts made using Quixel and maya.